Sydbanks værdier

Hvad kan vi gøre for dig - er Sydbanks motto som i for­bin­del­se med vores værdier kompetent, troværdig, imø­de­kom­men­de og kon­kur­ren­ce­dy­g­tig danner basis for samar­be­j­de med kunder. I Sydbank Tyskland kom­bi­ne­rer vi herudover det bedste fra den danske og den tyske for­ret­nings­kul­tur. På den ene side har vi samme lave hierarki som i Danmark og kan dermed handle hurtig og ukom­pli­ce­ret og på den anden side er vi ligeså kon­kur­ren­ce­dy­g­ti­ge, grundige og seriøse om de tyske peng­e­insti­tutter.

Et solidt parløb

Sydbank Tyskland har i løbet af årene spe­cia­li­se­ret sig på områderne Private Banking og Erhverv. Når du har Sydbank som bank, kan du være sikker på, at du får den bedste råd­giv­ning om dine fin­an­si­el­le ak­ti­vi­te­ter nord og syd for grænsen, da vi siden 1984 har spe­cia­li­se­ret os på dette område. 

Faste rådgivere

Du får faste rådgivere, som har indgående kendskab til både danske og tyske forhold - og som na­tur­lig­vis taler både dansk og tysk.

Hurtige svar

I Sydbank Tyskland arbejder vi tæt sammen med vores danske kollegaer for at varetage kundernes in­ter­es­ser bedst muligt. Du får et hurtigt svar og vi kan også reagere hurtigt på dine tiltag syd for grænsen.

Erhverv -den fin­an­sie­ring, du har brug for

På erhvervs­si­den har vi fagfolk, når det gælder fin­an­sie­ring inden for alle områder specielt ved samhandel mellem Danmark og Tyskland. Vores fin­an­sie­rin­ger bliver skræd­der­sy­et ud fra din virksom­heds behov.

Private Banking

Som Private Banking-kunde i Sydbank er det altid dig og din formue, der er i fokus. Vi skaber værdi gennem kompetent råd­giv­ning, hvor vi kommer hele vejen rundt om din formue. Og du får et komplet overblik over dine mu­lig­he­der – uanset hvor kompleks din økonomi er.

Kontakt os, når det passer dig

Din Private Banker eller erhvervs­råd­gi­ver kan møde dig i banken, hjemme hos dig eller i din virksom­hed - kontakt os via kon­takt­for­mu­la­ren eller på +49 (0)461 8602 0.